bozlak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesinde bir türkü ezgisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu ezgiyle söylenen, konusu acıklı türkü. "(ör.: Afşar bozlağı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boz-lak