bozdoğan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir doğan türü "(Falco aesalon)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeniçeriler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu gürz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aydın ilimize bağlı ilçelerden biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boz-do-ğan