ne demek?

Bozarmış olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-za-rık