bozalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde boza bulunan veya boza dağıtmaya yarayan özel kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Boza yapmada kullanılan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-za-lık