bozacının şahidi şıracı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`aynı düşüncede ve aynı yapıda olan insanlar birbirlerini korurlar, kollarlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-za-cı-nın şa-hi-di şı-ra-cı