boyut katmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

başka veya yeni bir görüş açısı vermek, genişlik, kapsam ve içerik kazandırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-yut kat-mak