boyunduruk parası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir mahalleden veya köyden başka yere gelin götürülürken, kaynatanın, gelinin ayrıldığı yerin delikanlılarına verdiği bahşiş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-yun-du-ruk pa-ra-sı