boyuna bosuna bakmadan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`fiziki yapısının gereğince gelişmemiş olmasını göz önünde bulundurmadan` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-yu-na bo-su-na bak-ma-dan