ne demek?

► uzunlamasına

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-yu-na


Ara vermeden, sürekli olarak

Kullanımı;

"Doktor Haldun lakırtıya ondan evvel yakalanmış, boyuna anlatıyordu."