boyun bağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-yun ba-ğı