boynuzlu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boynuzu olan "(hayvan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Karısının veya kadın yakınlarından birinin iffetsizliğine göz yuman "(erkek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Troleybüs

İlişkili birleşik kelimeler; "boynuzluteke"

Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-nuz-lu