boynuzlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvan boynuzu ile vurmak, süsmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kocasını başka bir erkekle aldatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-nuz-la-mak