boynuz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu organdan yapılmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet

İlişkili birleşik kelimeler; "deliboynuz" "keçiboynuzu" "koçboynuzu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-nuz