boynu bükük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzgün, kırılmış, acınacak ve yardım bekler bir durumda, zavallı bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzgün, kırılmış, acınacak ve yardım bekler bir durumda olan, zavallı, boynu eğri

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-nu bü-kük