boyna ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek, boyana

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca Bayonne şehrinin adından


Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-na