boylam yıldızı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boylamın bulunmasında kullanılan, konumu tam olarak belirlenmiş yıldız

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-lam yıl-dı-zı