boydan boya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir uçtan öbür uca kadar

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Arabayı boydan boya çizmişler."


Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-dan bo-ya