ne demek?

Bir uçtan öbür uca kadar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Önü boydan boya ayna olan uzun mermer masanın kenarında yavaş yavaş çalışıyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

boy-dan boya