boyayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boyama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Boyamaya gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Boyama becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ya-ya-bil-mek