boyamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boya sürerek veya boyaya batırarak renk vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır söz söylemek, aşağılamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Azarlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ya-mak