boya kutusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçine çeşitli renkli kalemleri ve fırçaları koymaya yarayan kutu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ya ku-tu-su