boy ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Boyu bizim mutfağa uzun geldiği için iade edeceğiz."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzunluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kumaş için ölçü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

`Özlü, güzel sözler söyledi` anlamında kullanılan boy boyladı, soy soyladı özlü sözünde geçen bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "boy beyi" "boy abdesti" "boy aynası" "boy bos" "boy boy" "boy menteşe" "boy otu" "boydan boya" "battal boy" "bir boy" "büyük boy" "küçük boy" "orta boy" "yarım boy" "adam boyu"