botanik bahçesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Otsu veya çalı türü bitkilerin yetiştirildiği ve incelemelerinin yapıldığı halka açık bahçe, botanik parkı, nebatat bahçesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ta-nik bah-çe-si