bostancı ocağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bostancıların bağlı oldukları ocak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bos-tan-cı o-ca-ğı