bostancı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bostan işleriyle uğraşan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "tarih"

İlişkili birleşik kelimeler; "bostancı ocağı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bos-tan-cı