bostan gök iken pazarlık yapılmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ayrıntıları belli olmayan bir iş için anlaşma yapılmamalı` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bos-tan gök iken pa-zar-lık ya-pıl-maz