boruk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir tür ot

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ruk