boru askısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her tür borunun asılmasında kullanılan, lama demiri veya çelik çemberlerden yapılan askı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ru as-kı-sı