borsa komisyonculuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Borsa komisyoncusu olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bor-sa ko-mis-yon-cu-lu-ğu