borsa aracısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Borsada kendi adını kullanarak kişi, kurum ve kuruluşlar hesabına alım satım yapan kimse, borsa komisyoncusu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bor-sa a-ra-cı-sı