borsa üyesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa işlemlerinde aracılık yapmasına izin verilen kuruluş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bor-sa ü-ye-si