bordalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki deniz taşıtı birbirine yanaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,denizcilik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki deniz taşıtı birbirine çarpmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bor-da-la-mak