bordada teslim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yükün gemi bordasında veya bordadaki araca, gemiden teslim edilmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bor-da-da tes-lim