borda ağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Savaş gemilerinde korunmak için bordada bulunan ağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bor-da ağı