ne demek?

Savaş gemilerinde korunmak için bordada bulunan ağ

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim denizcilik

Hecelenişi / Hecelemesi;

bor-da ağı