ne demek?

Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı; boru

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim müzik

Kökeni;

"Türkçe boru + Farsça -zen"

Kullanımı;

"Borazanlar acı acı ötüyor, ana caddede atlı postaların kaldırımları şakırdatarak koşuştukları duyuluyordu."

İlişkili birleşik kelimeler;

"borazan kuşu"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-ra-zan

► borazancı

Kullanımı;

"Borazanları alayın önünde topluyorlar."