borazan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe boru + Farsça -zen

Örnek / Cümle; "Nefesi borazan çalmaya yetmedi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu boruyu çalan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "borazan kuşu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-ra-zan