borat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bor asidi ile bir oksidin birleşmesinden oluşan tuz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca borate


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-rat