boraks ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca borax


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-raks