borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yoksulluk ve sıkıntı içinde olup da bey adı taşımaktansa borçsuz ve sıkıntısız bir çoban olmak daha iyidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
borç-suz ço-ban yok-sul bey-den yeğ-dir