borçluluk dengesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dış borç ve alacaklarını gösteren durum veya belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
borç-lu-luk den-ge-si