bopstil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Züppece giyiniş biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca bob style

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu biçimde giyinen kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
bops-til