ne demek?

Bombalanması sağlanmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bom-ba-la-tıl-mak