bomba gibi patlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

öfkelenerek birdenbire ve yüksek sesle bağırıp çağırmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir olay birdenbire ortaya çıkarak herkesi şaşırtmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bom-ba gi-bi pat-la-mak