ne demek?

Bol olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Eteğin belinde bir bolluk var."

İlişkili birleşik kelimeler;

"gönlü bolluk"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bol-luk

► bereket

Parasal bakımdan rahatlık

Kullanımı;

"Hep eski bolluk zamanlarında yapılmış büyük vezir konaklarına rastlanırdı."

Çok, fazla olma durumu; yağmur

Kullanımı;

"Öteden beri dergileri kaplayan şiir bolluğundan ürkerim."

Her şeyin bol olduğu yer