bolarabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bolarma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-la-ra-bil-mek