bolalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bollaşmak. "(Bol duruma gelmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

Örnek / Cümle; "Kazağım eskidikçe bolaldı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-lal-mak