bok püsür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hoşa gitmeyen, can sıkan şey ve onun ayrıntı ve pürüzleri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kaba konuşmada, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bok pü-sür