bohçanın dört ucunu bir araya getirememek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

iki yakayı bir araya getirememek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

dengeyi sağlayamamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
boh-ça-nın dört ucu-nu bir ara-ya ge-ti-re-me-mek