bodur tavuk her gün veya dem piliç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kısa boylular olduklarından daha genç görünürler` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-dur ta-vuk her gün veya dem pi-liç