boşu boşuna ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşuna. "(Boş yere)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Boşu boşuna aldık bu kadar malzemeyi."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-şu bo-şu-na