boşboğazı ateşe atmışlar odunum yaş veya az demiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
boş-bo-ğa-zı a-te-şe at-mış-lar odu-num yaş veya az de-miş