boşayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-şa-ya-bil-mek